Contributie / Lidmaatschap

De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap bedraagt slechts 50 per kalenderjaar.

Voor de geschoten kaarten behoeft geen vergoeding te worden betaald.

De minimum leeftijd voor het lidmaatschap is 16 jaar.

U kunt hier uw inschrijfformulier downloaden of vul het formulier online in.

Bij het aangaan van een lidmaatschap kan men bij het bestuur de volgende documenten aanvragen.

Statuten van de vereniging,  huishoudelijk reglement,  wedstrijd reglement.

U kunt natuurlijk ook Donateur worden, vanaf 10 per jaar.

U kunt dan ook deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten.

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Bescherming van Persoonsgegevens van kracht.

Schietverenigingen zijn verplicht om de regelgeving ook ten uitvoer te brengen.

Leden en andere belanghebbende binnen de vereniging kunnen dit protocol bij het Bestuur ter inzage opvragen.